Általában a Belügyi Alapokról

Az Európai Bizottság a migrációs áramlások kezelésének és a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség biztonságát érő fenyegetésekre való reagálás érdekében a 2014–2020-as időszakra az alábbi alapokat hozta létre:

  • Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
  • Belső Biztonsági Alap

A források felhasználását a stratégiákra alapozott, a hét éves időszakot felölelő nemzeti program szabályozza, amelynek Bizottság általi jóváhagyását követően kezdődhet meg a támogatások igénybevétele. A Kormány az Európai Unió által a 2014–2020 közötti európai uniós programozási időszakra vonatkozóan elfogadta a Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégiát az 1691/2013. (X. 2.) Korm. határozatával, továbbá a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiát a 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozatával.

Az Európai Unió a Belügyi Alapokból megvalósítandó projektekhez 75%-os uniós támogatást nyújt, amelynek mértékét évente határozza meg. A fennmaradó 25%-os forrást hazai költségvetés biztosítja.

A Belügyi Alapok azonos finanszírozási mechanizmussal fognak működni az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott általános a Belügyi Alapok megvalósítását érintő általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendelet (továbbiakban: horizontális rendelet) alapján, amely tartalmazza az általános szabályokat, és amelynek jogszabályi háttereként hatályba lépett az EU új Pénzügyi Rendelete is.