Rendőri együttműködés és válságkezelés

A Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendészeti együttműködés pénzügyi támogatására szolgáló eszköz forrásainak (mintegy 8,2 Mrd Ft) felhasználásával, a vonatkozó szakpolitikai stratégiával összhangban Magyarország két szakterületen kíván előrelépést elérni:

A bűnmegelőzés és bűnüldözés területen a forrás támogatásával valósulhat meg a súlyos, szerevezett, határon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés megerősítése, ezen belül a bűnmegelőzési, felderítési, adatelemzési és bizonyíték gyűjtési képességek továbbfejlesztése, nemzetközi közös műveletek finanszírozása, IT hálózatok fejlesztése, külföldi szakmai fórumok látogatása és összekötő tisztek kihelyezése. A terrorizmus elleni küzdelem területén valósulhat meg a felderítési, művelettámogatási és információvédelemi kapacitások bővítése és a nemzeti kockázatelemzési képesség továbbfejlesztése. Kiemelt cél továbbá a rendészeti képzés fejlesztése, beleértve az egységes Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer hazai bevezetését is a rendészeti képzési intézmények tananyagainak modernizálásával, illetve az aktív állomány továbbképzésével. Ezen felül megvalósulhat az emberkereskedelem áldozatainak hatékonyabb védelme, egy egységes áldozatirányítási platform létrehozásával, kampányok indításával és a régiós szintű együttműködés fejlesztésével.

A válságkezelés és megelőzés területen a forrás támogatásával megvalósulhat a kritikus infrastruktúrák kibervédelmének továbbfejlesztése, valamint a létfontosságú rendszereket és létesítményeket érintő rendkívüli események kezelése, szakmai hálózat építése, kutatási programok indítása, illetve megvalósulhat egy regionális kiképző központ létrehozása, amely elsősorban a radiológiai fegyverek jelentette fenyegetésekre koncentrál.