BBA-2.6.3/15 - SIS II. és kapcsolódó rendszerek továbbfejlesztése pályázati kiírás módosítása

A Belső Biztonsági Alap keretében 2020. július 06-án közzétett BBA-2.6.3/15 pályázati kiírás módosításra került:

A kiírás I.1.1. pontjában módosult a pályázatok beadásának véghatárideje az alábbiak szerint:

„A támogatási kérelmek 2020. szeptember 03. 12.00 óráig nyújthatók be."

A kiírás I.1.2. pontjában módosult a szakmai jellegű tisztázó kérdések határideje az alábbiak szerint:
A támogatást igénylő a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2020. augusztus 27-ig küldheti meg az bba@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2020. augusztus 31-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu).”

Továbbá módosult a pályázati kiírás IV.1. pontja az alábbiak szerint:

 „IV.1. Előlegre vonatkozó szabályok

A projekt sikeres megvalósítása érdekében a kedvezményezett előlegigénylésre lehet jogosult.

A támogatás kifizetése előfinanszírozással – egyedi kérelemre utófinanszírozással – a Támogatási Szerződésben rögzített számú részletben, vagy szállítói finanszírozással történhet. Támogatási előleg maximum a támogatás előfinaszírozással érintett tételeinek 90 %-áig igényelhető.

Az igényelt előleg a szerződéskötést követően legkorábban a megvalósítási időszak kezdetét megelőző 30 nappal igényelhető. A támogatási előleggel legkésőbb a záró jelentésben el kell számolni.”

 

 

Az erről szóló hirdetmények, valamint a módosított pályázati kiírás a csatolmányok között elérhető.

CsatolmányMéret
KÖZLEMÉNY SIS.pdf214.65 KB
KÖZLEMÉNY-SISII.pdf204.56 KB
Palyazati_kiiras_SIS_263_15_MÓD. 2021.03.pdf760.66 KB