BBA pályázati kiírások - 2015.09.30

A módosított pályázati kiírások PDF formátumban letölthetőek a mellékletek közül.

Az elektronikus pályázatkezelő rendszer elérhető a következő linken: https://eptk.fair.gov.hu

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje korlátozott és nyílt projekt-kiválasztás esetén 2015. november 5-e 12.00 órára módosult, közvetlen kijelölésű projektek esetén 2015. december 15-e 12.00 óra.

A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2015. november 2-ig küldhette meg a bba@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve 2015. november 3-án közzétette a Csatolmányok között található PDF dokumentumban.

Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.
Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2015. október 19-én pályázói tájékoztató napot tartott. A tájékoztatón elhangzott előadások anyagai elérhetőek a csatolmányok között. A tájékoztatón elhangzottak kiegészítik, értelmezik, de nem módosíthatják a jogszabályban, útmutatóban foglaltakat. 

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a Csatolmányok között elérhetővé tette a támogatási kérelem adatlapjának mintáját WORD formátumban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtása továbbra is kizárólag a pályázati kiírásban előírtak szerint az EPTK felületen elérhető elektronikus pályázati kitöltő programon keresztül lehetséges.

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 31 intézkedés került meghirdetésre:

BBA-1.1.1:       Vízumkiadást támogató ingatlanrészek bővítése, felújítása, kialakítása harmadik országokban, schengeni ajánlásoknak megfelelő biztonságtechnikai feltételek megteremtése

BBA-1.1.2:       VIS nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása

BBA-1.1.4:       Konzuli tisztviselők ideiglenes kihelyezése

BBA-1.2.1:       Képzések-vízum

BBA-1.3.2:       Vízum- és okmánytanácsadók kihelyezése

BBA-2.1.1:       EUROSUR hazai elemeinek továbbfejlesztése- Nemzeti Koordinációs Központ

BBA-2.2.1:       Határellenőrzést támogató kommunikációs rendszerek képességeinek fenntartása, szükség szerinti továbbfejlesztése

BBA-2.2.2:       Bűnügyi felderítő terület erősítése

BBA-2.2.3:       Kockázatelemzés, értékelés fejlesztése

BBA-2.3.2:       Kutatás-fejlesztés

BBA-2.4.2:       Humánerőforrás felkészültségi szintjének növelése- Képzés

BBA-2.4.3:       Légi fuvarozók képzése

BBA-2.5.1:       Harmadik országokkal folytatott műveleti együttműködés ösztönzését szolgáló intézkedések, beleértve a közös műveleteket is

BBA-2.6.1:       Határátkelőhelyek kialakítása, bővítése, továbbfejlesztése

BBA-2.6.2.1:    SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása

BBA-2.6.2.2:    SISII nemzeti rendszerének és kapcsolódó alrendszerének működtetése és alkalmazása

BBA-2.6.3:       Határforgalom-ellenőrzés technikai feltételeinek fenntartása, fejlesztése

BBA-2.6.4:       Határőrizeti felderítő rendszer továbbfejlesztése

BBA-2.6.5:       Reagáló képesség és mobilitás fokozása

BBA-2.6.6:       Mélységi ellenőrzési tevékenység technikai és informatikai rendszerének kialakítása

BBA-3.2.1:       Működési támogatások

BBA-3.2.2:       Működési támogatások

A beérkezett támogatási kérelmek listája megtalálható a csatolmányok között.

A csatolmányok között elérhető a Felelős Hatóság tájékoztatója a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó beszerzésekről, valamint az egyes projektek végrehajtása során alkalmazandó közbeszerzési eljárásokról a központosított közbeszerzések tekintetében.

CsatolmányMéret
Kérdések és válaszok345.66 KB
Hirdetmény a közvetlen kijelölésű pályázati kiírások 2016. január 14-i módosításáról286.27 KB
Belügyi Alapok_általános információk.ppt519.5 KB
Belügyi Alapok_pénzügyi információk.ppt650.5 KB
Támogatási kérelem adatalap_minta_BBA.doc474.5 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA támogatási kérelem benyújtásához.doc61 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA TSz megkötéséhez.doc130.5 KB
Kiírás_BBA_111_mód.pdf1.37 MB
Kiírás_BBA_112_mód.pdf1.36 MB
Páyázati kiírás BBA-1.1.4 (módosított)1.36 MB
Pályázati kiírás BBA-1.2.1 (módosított)1.36 MB
Pályázati kiírás BBA-1.3.2 (módosított)1.37 MB
Pályázati kiírás BBA-2.1.1 (módosított)1.36 MB
Pályázati kiírás BBA-2.2.1 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.2.2 (módosított)1.43 MB
Pályázati kiírás BBA-2.2.3 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.3.2 (módosított)1.43 MB
Pályázati kiírás BBA-2.4.2 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.4.3 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.5.1 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.11.36 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.21 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.22 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.3 (módosított)1.36 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.4 (módosított)1.44 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.5 (módosított)1.43 MB
Pályázati kiírás BBA-2.6.6 (Módosított)1.43 MB
Pályázati kiírás BBA-3.2.1 (módosított)1.43 MB
Kiírás_BBA_322_v3.pdf1.44 MB
BBA_Határok_beérkezett támogatási kérelmek293.71 KB
Hirdetmény a pályázati kiírások 2016. február 26-i módosításáról298.33 KB
Hirdetmény a BBA-2.6.1 pályázati kiírás 2016. április 12-i módosításáról290.08 KB
Pályázati kiírás BBA-2.6.1 (módosított)1.36 MB
Beszerzési segédlet486.09 KB
Tájékoztató a központosított közbeszerzésekkel kapcsolatban85.29 KB
Melléklet a beszerzési segédlethet125.27 KB