Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, 2. körös pályáztatás

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. november 20-án megjelentek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 2014-2016. évi Munkaprogramjának második pályázati kiírásai.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2015. november 30-án pályázói tájékoztató napot tart, amelyre jelentkezni az alábbi linken lehetséges: http://goo.gl/forms/Cd9K3lg4Mc

A rendezvény napirendje elérhető a csatolmányok között.

A pályázók a pályázati kiírásokban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseiket legkésőbb 2015. december 30-ig küldhetik meg az mmia@bm.gov.hu  címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2016. január 6-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu ). A pályázók részére az általuk feltett kérdésekre a választ a Felelős Hatóság elektronikusan is megküldi, a kérdés beérkezését követően mihamarabb. Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.

Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtása továbbra is kizárólag a pályázati kiírásban előírtak szerint az EPTK felületen elérhető elektronikus pályázati kitöltő programon keresztül lehetséges. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer elérhető a következő linken: https://eptk.fair.gov.hu

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 23 intézkedés került meghirdetésre:

 1. MMIA-1.1.1: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása
   
 2. MMIA-1.1.3: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a különleges bánásmódot igénylő, nemzetközi védelmet kérő külföldiek fogadására, azok elhelyezése ezen egészségügyi vagy szociális intézményekben
   
 3. MMIA-1.1.6: A menekültügyi és bírósági eljárásokban, valamint a menekültek ellátásában közreműködő szakemberek szisztematikus, célzott, folyamatos képzése
   
 4. MMIA-1.1.8: A nemzetközi védelemhez való hozzáférés garanciáinak bővítése, a visszaküldés tilalma (non-refoulement) tiszteletben tartásának minden körülmények közötti vizsgálata és betartása, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése
   
 5. MMIA-1.1.9: A minőségbiztosítás révén a munkafolyamatokba beépülő visszacsatolás segítségével az eljárások színvonalának emelése
   
 6. MMIA-1.2.2: Az ország-információs szolgáltatás bővítése és fejlesztése
   
 7. MMIA-2.1.1: Indulást megelőző segítségnyújtás a 2003/86/EK tanácsi irányelv értelmében vett családegyesítési kérelmekkel kapcsolatban, különös tekintettel a nemzetközi védelemben részesülők családtagjaira
   
 8. MMIA-2.2.7: A migránsok vállalkozási tevékenységének támogatását célzó programok kidolgozása és működtetése
   
 9. MMIA-2.2.9: A személyes gondoskodás keretébe tartozó ellátást nyújtó intézmények felkészítése a rászoruló harmadik országbeli állampolgárok fogadására különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál fogva sérülékeny nemzetközi védelemben részesített személyekre
   
 10. MMIA-2.2.10: A harmadik országbeli állampolgárok társadalmi és politikai aktivitásának növelése, annak segítése, hogy aktívabban éljenek a számukra az Alaptörvényben biztosított jogokkal
   
 11. MMIA-2.2.11: A harmadik országbeli állampolgárok befogadó környezetének kialakítását és fenntartását elősegítő intézkedések
   
 12. MMIA-2.2.12: A kultúrák közti párbeszéd ösztönzését szolgáló programok kidolgozása és működtetése
   
 13. MMIA-2.3.3: A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és készségfejlesztése
   
 14. MMIA-2.3.4: A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer kapacitás-fejlesztésével
   
 15. MMIA-3.1.1: A migrációs változások őrizeti követelményeit megfelelően követni képes új objektum kialakítása, az idegenrendészeti őrizet végrehajtáshoz kapcsolódó optimális technikai háttér megteremtése
   
 16. MMIA-3.1.3: Az idegenrendészeti eljárás alá vont, kiutasított, őrizetbe vett és kitoloncolt személyek szállítását biztosító gépjárműpark modernizálása
   
 17. MMIA-3.1.4: Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése
   
 18. MMIA-3.2.2: Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása
   
 19. MMIA-3.3.1: A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése
   
 20. MMIA-3.3.2: A nyugat-balkáni államok visszafogadási és őrizeti kapacitásainak tanulmányozása, valamint a Magyarországra irányuló migrációs útvonalakon elhelyezkedő országok migráció kezelésében jelentkező jogi és gyakorlati problémák feltérképezése a visszafogadási egyezmények hatékonyabb alkalmazása érdekében
   
 21. MMIA-3.3.3: Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai eljárásrend kidolgozása a bizonytalansági tényezők kiküszöbölésére
   
 22. MMIA-3.3.4: A szárazföldi úton történő, EU tagállamok területén keresztüli tranzitálás igénybevételének fokozása az önkéntesen hazatérők humánus visszatérésének biztosítása érdekében
   
 23. MMIA-3.3.5: Közös és egységes tagállami fellépés a migrációt kibocsátó államok irányába az állampolgáraik hazajuttatását lehetővé tevő adminisztratív feltételek biztosítása érdekében
CsatolmányMéret
MMIA-1.1.1.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-1.1.3.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-1.1.6.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-1.1.8.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-1.1.9.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-1.2.2.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.1.1.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.2.7.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.2.9.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.2.10.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.2.11.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.2.12.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.3.3.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-2.3.4.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.1.4.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.2.2.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.3.1.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.3.2.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.3.3.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.3.4.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.3.5.FINAL_.pdf1.52 MB
MMIA-3.1.1.Final_.pdf1.51 MB
3.1.1_Hirdetmény.pdf210.13 KB
MMIA-3.1.3.Final_.pdf1.5 MB
3.1.3_Hirdetmény.pdf210.25 KB
GANTT_2015_kozvetlen.doc67.5 KB
GANTT_2015_nyilt.doc53 KB
Költségvetéstervezési segédtábla.xls79.5 KB
MMIA pályázói tájékoztató Napirend.pdf85.15 KB
Általános információk.ppt404.5 KB
Pénzügy.ppt677 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA támogatási kérelem benyújtásához.doc61 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA TSz megkötéséhez.doc130.5 KB
1.1.1_Hirdetmény.pdf219.7 KB
1.1.1_Hirdetmény-01.26.pdf212.02 KB
1.1.3_Hirdetmény.pdf219.82 KB
1.1.3_Hirdetmény-01.26.pdf212.26 KB
1.1.6_Hirdetmény.pdf219.6 KB
1.1.6_Hirdetmény-01.26.pdf211.98 KB
1.1.8_Hirdetmény.pdf219.99 KB
1.1.8_Hirdetmény-01.26.pdf212.38 KB
1.1.9_Hirdetmény.pdf219.86 KB
1.1.9_Hirdetmény-01.26.pdf212.34 KB
1.2.2._Hirdetmény.pdf229.05 KB
1.2.2._Hirdetmény-2.pdf219.6 KB
1.2.2._Hirdetmény-01.26.pdf211.98 KB
2.1.1_Hirdetmény.pdf219.7 KB
2.1.1_Hirdetmény-01.26.pdf212 KB
2.2.7_Hirdetmény.pdf219.63 KB
2.2.7_Hirdetmény-01.26.pdf212.17 KB
2.2.9_Hirdetmény.pdf219.88 KB
2.2.9_Hirdetmény-01.26.pdf212.26 KB
2.2.10_Hirdetmény.pdf228.37 KB
2.2.10_Hirdetmény-2.pdf219.62 KB
2.2.10_Hirdetmény-01.26.pdf212.1 KB
2.2.11_Hirdetmény.pdf219.63 KB
2.2.11_Hirdetmény-2.pdf222.57 KB
2.2.11_Hirdetmény-01.26.pdf212.11 KB
2.2.12_Hirdetmény.pdf219.63 KB
2.2.12_Hirdetmény-01.26.pdf212.01 KB
2.3.3_Hirdetmény.pdf219.82 KB
2.3.3_Hirdetmény-01.26.pdf212.22 KB
2.3.4_Hirdetmény.pdf220.02 KB
2.3.4_Hirdetmény-01.26.pdf212.34 KB
3.1.4_Hirdetmény.pdf228.83 KB
3.1.4_Hirdetmény-2.pdf219.81 KB
3.1.4_Hirdetmény-01.26.pdf212.32 KB
3.2.2_Hirdetmény-2.pdf219.68 KB
3.3.1_Hirdetmény.pdf219.83 KB
3.3.1_Hirdetmény-01.26.pdf212.34 KB
3.3.2_Hirdetmény.pdf219.84 KB
3.3.2_Hirdetmény-01.26.pdf212.35 KB
3.3.3_Hirdetmény.pdf219.84 KB
3.3.3_Hirdetmény-01.26.pdf212.24 KB
3.3.4_Hirdetmény.pdf219.85 KB
3.3.4_Hirdetmény-01.26.pdf212.35 KB
3.3.5_Hirdetmény.pdf219.85 KB
3.3.5_Hirdetmény-01.26.pdf212.35 KB
2015 ősz-II kiírás-kérdések-válaszok.pdf482.64 KB
Beérkezett támogatási kérelmek lista honlapra.pdf231.7 KB
Nyilatkozat kettős fin_v1.doc30.5 KB
Nyilatkozat saját forrásról_v1.doc27.5 KB
3.1.1_Hirdetmény_közbeszvalt.pdf214.82 KB
3.1.3_Hirdetmény_közbeszvalt.pdf214.81 KB
TSz_minta_weblapra.pdf314.86 KB
beszedési megbízás_minta.doc59.5 KB
ASZF_20160316.pdf410.17 KB
ASZF 1. sz. függelék - Kedvezményezett által biztosítandó ellenőrzési nyomvonal.pdf205.46 KB
TSz_20170804.pdf286.28 KB
ASZF minta _20170804.pdf404.16 KB