MMIA-2.2.15/11 számú pályázati kiírás módosítása (2021.10.12.)

Az MMIA-2.2.15/11 számú, „Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi beilleszkedését elősegítő komplex program” című pályázati kiírás 2021.10.12-én az alábbiak szerint módosításra került.

A pályázati kiírás „I.1.1. A támogatási kérelmek benyújtásának módja, helye és ideje” pontjának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A támogatási kérelmek 2021. október 18-án 12.00 óráig nyújthatók be. Az elektronikus pályázatkezelő rendszer 2021. szeptember 30-ától érhető el.

A „I.1.2. A támogatást igénylők tájékoztatása, értesítése” pontjának 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A támogatást igénylő a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2021. október 14-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2020. október 15-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu). A támogatást igénylő részére az általa feltett kérdésre a választ a Felelős Hatóság elektronikusan is megküldi, a kérdés beérkezését követően mihamarabb. Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.

A „I.2.1 Általános információk, a finanszírozás módja” pontban a „Projektenként igényelhető minimum támogatási összeg” az alábbiak szerint módosul:

Projektenként igényelhető minimum támogatási összeg: 750 000 000 Ft.

A IV.3. „Az elszámolható költségek köre” pontjának 4) „Célcsoport támogatásának költségei” fejezete kiegészül az alábbi bekezdéssel.

A költségkategórián belül az átalány alapú egységköltség mellett elszámolhatók azon kiadások, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a célcsoport integrációjához, azonban nem tartalmazza az átalány alapú egységköltség. Ilyen kiadások különösen a munkaerőpiaci tanácsadás, a csoportos szociális munka, a közösségi programok, valamint a tolmácsolás költségei. A tolmácsolás költségei kizárólag abban az esetben számolhatók el közvetlen költségként a célcsoport támogatásának költségei között, amennyiben nem a projektben közreműködő szakemberek és a célcsoport tagjai közötti kommunikáció segítését szolgálják.

A módosított pályázati kiírás a csatolmányok között elérhető.

CsatolmányMéret
Palyazati_kiiras_MODOSITAS2_MMIA_2.2.15_11.pdf1.15 MB