BBA pályázati kiírások - 2015.09.30

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk, hogy 2015. szeptember 30-án megjelentek a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramjának első pályázati kiírásai a rendőri együttműködés és a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló pénzügyi eszközén belül.

A módosított pályázati kiírások PDF formátumban letölthetőek a mellékletek közül.

Az elektronikus pályázatkezelő rendszer elérhető a következő linken: https://eptk.fair.gov.hu

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje korlátozott és nyílt projekt-kiválasztás esetén 2015. november 5-e 12.00 órára módosult.

A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2015. november 2-ig küldhette meg a bba@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve 2015. november 3-án közzétette a Csatolmányok között található PDF dokumentumban.

Telefonon tájékoztatás nem nyújtható.
Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Belügyminisztérium a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2015. október 19-én pályázói tájékoztató napot tartott. A tájékoztatón elhangzott előadások anyagai elérhetőek a csatolmányok között. A tájékoztatón elhangzottak kiegészítik, értelmezik, de nem módosíthatják a jogszabályban, útmutatóban foglaltakat.

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a Csatolmányok között elérhetővé tette a támogatási kérelem adatlapjának mintáját WORD formátumban. Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtása továbbra is kizárólag a pályázati kiírásban előírtak szerint az EPTK felületen elérhető elektronikus pályázati kitöltő programon keresztül lehetséges. 

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 31 intézkedés került meghirdetésre:

BBA-5.1.2:       Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitások fejlesztése

BBA-5.1.4:       Párhuzamos gazdasági-pénzügyi nyomozások támogatása a súlyos és szervezett bűncselekményekhez kapcsolódóan, a vagyonvisszaszerzés hatékonyságának javítása, valamint a rendészeti  és nemzetközi jelleggel érintett hivatali korrupció elleni fellépés fokozása

BBA-5.1.5:       A terrorizmus elleni küzdelem érdekében a zsúfolt helyek és könnyű célpontok védelmét szolgáló módszerek kidolgozása, protokoll bevezetése; továbbá felderítési, művelettámogatási és információvédelmi eszközrendszer bővítése

BBA-5.2.2:       A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén fennálló – különösen a szakpolitikai ciklus nemzeti szinten releváns EMPACT prioritásterületeihez kapcsolódó – hiányosságok felmérése, az adatáramlás javítása

BBA-5.3.3:       Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések megvalósítása, tapasztalatcserék és tanulmányutak

BBA-5.4.1:       Az emberkereskedelem áldozatainak irányítási mechanizmusát segítő, illetve az emberkereskedelem trendjeit monitorozó web alapú rendszer létrehozása

BBA-6.1.2:       A polgárok és a kritikus infrastruktúrák CBRN(E) védelmi képességének javítása a terrorizmus elleni küzdelem érdekében

BBA-6.1.3:       Az iparbiztonsággal kapcsolatosan jelentkező feladatok hatékonyabb ellátása céljából CBRN-specialisták kapacitásainak bővítése a kritikus infrastruktúrákat érintő rendkívüli események kezelése érdekében

BBA-6.3.1:       Regionális CBRN(E) kiképző központ létrehozása
 

A beérkezett támogatási kérelmek listája megtalálható a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Belügyi Alapok_általános információk.ppt519.5 KB
BBA_Kérdések_válaszok.pdf345.66 KB
Belügyi Alapok_pénzügyi információk.ppt650.5 KB
Támogatási kérelem adatalap_minta_BBA.doc474.5 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA támogatási kérelem benyújtásához.doc61 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA TSz megkötéséhez.doc130.5 KB
Pályázati Kiírás_512_módosított.pdf1.38 MB
Pályázati Kiírás_514_módosított.pdf1.37 MB
Pályázati Kiírás_515_módosított.pdf1.37 MB
Pályázati Kiírás_522_módosított.pdf1.37 MB
Pályázati Kiírás_533_módosított.pdf1.39 MB
Pályázati Kiírás_541_módosított.pdf1.36 MB
Pályázati Kiírás_612_módosított.pdf1.41 MB
Pályázati Kiírás_613_módosított.pdf1.41 MB
Pályázati Kiírás_631_módosított.pdf1.41 MB
GANTT_2015_BBA.doc83 KB
BBA_Rendőri_beérkezett támogatási kérelmek_2015_09.pdf295.87 KB
TSz_minta_weblapra.pdf314.86 KB
ASZF_20160316.pdf410.17 KB
ASZF 1. sz. függelék - Kedvezményezett által biztosítandó ellenőrzési nyomvonal.pdf205.46 KB