BBA pályázati kiírások - 2016.06.30

Év bontás: 
nyílt 3. kör

Tájékoztatjuk, hogy a mai nap folyamán megjelentek a Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramjának harmadik pályázati kiírásai a rendőri együttműködés támogatására szolgáló pénzügyi eszközön belül.

A 2014-2016. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 17 intézkedés került meghirdetésre:

BBA-5.1.1: EMPACT  műveletek számának növelése, részvétel közös nyomozócsoportokban (JIT)
BBA-5.1.2/2: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó egységek felderítési, műveleti és reagálási, mobilitást növelő kapacitás fejlesztése
BBA-5.1.6: Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem részeként bűnmegelőzési tárgyú programok és kampányok indítása
BBA-5.2.1/2: A nemzetközi bűnügyi adat-, információ csere terén a személyes részvétel és együttműködés fokozása
BBA-5.3.1: Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer (LETS ) kialakítása és képzések szervezése
BBA-5.3.2: Specializált bűnügyi szakképzési központ létrehozása
BBA-5.3.3/2: Az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszeren (LETS) kívüli további képzések megvalósítása, tapasztalatcserék és tanulmányutak
BBA-5.3.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelemhez kapcsolódó áldozatvédelmi képzések 
BBA-5.4.2: Az emberkereskedelem elleni küzdelem támogatását célzó transznacionális áldozatirányító mechanizmus kialakítása Svájc viszonylatában
BBA-5.4.3: Együttműködés az állami, civil szféra szereplői, valamint a releváns nemzetközi közösségek, szervezetek és ügynökségek között az emberkereskedelem elleni küzdelem fokozása érdekében
BBA-5.4.4: Az emberkereskedelem elleni küzdelem jegyében az emberkereskedelem jelenségével, veszélyeivel kapcsolatosan bűnmegelőzési tárgyú programok indítása a társadalmi tudatosság és az on-line tudatosság növelése érdekében
BBA-5.5.1/2: EU szinten megvalósuló kockázatelemzés és -értékelés, illetve kockázatkezelés támogatása, kockázatelemzési metódus implementálása, felderítési és elemzői kapacitás fejlesztése

BBA-6.1.1: Kritikus infrastruktúrák kibervédelmét szolgáló kapacitások bővítése
BBA-6.2.1/2: A polgárok és a kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan szakértői részvétel nemzetközi fórumokon a terrorizmus elleni küzdelem érdekében
BBA-6.3.2/2:  Oktatási kapacitások fejlesztése, szakmai képzések és tananyagfejlesztés a terrorizmus elleni küzdelem érdekében, illetve az iparbiztonság terén
BBA-6.3.3: Kutatási tevékenység az iparbiztonság területén
BBA-6.7.1: A kockázatelemzés és értékelés, illetve kockázatkezelés fejlesztése a hazai és nemzetközi szervek közötti hatékony együttműködés és információáramlás elősegítésén keresztül a kritikus infrastruktúrák védelméhez kapcsolódóan

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2016. július 19-én pályázói tájékoztató napot tart, amelyre jelentkezni legkésőbb 2016. július 11. 12.00 óráig lehetséges a csatolmányok között megtalálható regisztrációs lap bba@bm.gov.hu e-mail címre történő visszaküldésével.

A pályázati kitöltő program 2016. július 14-től lesz elérhető a https://eptk.fair.gov.hu weboldalon keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje 2016. augusztus 25. 12.00 óra, amely alól kivételt képeznek az alábbi támogatási kérelmek:

A BBA-5.3.1 kiírás esetében a legkésőbbi benyújtási határidő: 2016. november 03. 12.00 óra.

A BBA-5.1.1 kiírás esetében a legkésőbbi benyújtási határidő: 2017. december 31. 12.00 óra.

A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2016. augusztus 17-ig küldheti meg a bba@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2016. augusztus 22-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu). Telefonon keresztül tájékoztatás nem nyújtható.

Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

CsatolmányMéret
Regisztrációs lap_pályázói tájékoztató.doc117 KB
Költségvetési segédtábla minta.xls82 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA támogatási kérelem benyújtásához.doc123.5 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA TSz megkötéséhez.doc192.5 KB
GANTT_2016_BBA.doc115 KB
Alapvető információk_BBA.pdf642.27 KB
Pályázható szakmai célkitűzések_BBA.pdf365.23 KB
Pénzügyi információk_BBA.pdf758.28 KB
Tipikus hibák_BBA.pdf755.66 KB
Kitoltesi_utmutato_BBA_20160630.pdf523.09 KB
BBA-5.1.1_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.1.2_2_mód.pdf1.27 MB
BBA-5.1.6_mód.pdf1.27 MB
BBA-5.2.1_2_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.3.1mód.pdf1.27 MB
BBA-5.3.2_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.3.3_2_mód.pdf1.29 MB
BBA-5.3.4_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.4.2_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.4.3_mód.pdf1.26 MB
BBA-5.4.4_mód.pdf1.27 MB
BBA-5.5.1_2_mód.pdf1.26 MB
BBA-6.1.1_mód.pdf1.25 MB
BBA-6.2.1_2_mód.pdf1.25 MB
BBA-6.3.2_2_mód.pdf1.25 MB
BBA-6.3.3_mód.pdf1.25 MB
BBA-6.7.1_mód.pdf1.25 MB
BBA 20160630 - III kiírás-kérdések-válaszok.pdf289.56 KB
Beérkezett támogatási kérelmek164.09 KB
Pályáztatás eredménye275.59 KB