Szakpolitikai Fórum - HAVE Plusz-1.3.1 „Határrendészeti Innovációs Program létrehozása” felhívás előkészítése

Hétfő, március 20, 2023

Tisztelt Támogatást Igénylők!

A Belügyminisztérium, mint Irányító Hatóság szakpolitikai fórumot hirdet meg a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszköz Program Plusz (HAVE Plusz) keretében meghirdetni tervezett „HAVE Plusz – 1.3.1 Határrendészeti Innovációs Program létrehozása” pályázati felhívás előkészítése érdekében.

A felhívás célja az integrált határigazgatás területén a nemzetközi biztonsági kutatási projektek eredményeinek hatékonyabb felhasználása, pilot projektek szakmai megalapozottságának növelése, valamint egy eszköz- és módszerspecifikus eszközminősítési rendszer kidolgozása.

A felhívás keretében várhatóan támogatható tevékenységek: konferenciák, találkozók, workshopok, tapasztalatcserék, tanulmányutak, tanulmányok készítése, eredmények publikálása.

Jelen rendezvény célja:

  • a HAVE Plusz program támogatási céljaihoz illeszkedő meglévő határrendészeti kutatás-fejlesztési koncepció bemutatása;
  • a pályázati felhívás főbb paramétereinek bemutatása;
  • új, a programban támogatható határőrizetet és határforgalom-ellenőrzést segítő technológiai kutatási kezdeményezések szakmai és támogatáspolitikai egyeztetése;
  • ennek keretében elsősorban a résztvevők szervezeteinél már folyamatban levő vagy előkészített kutatások határrendészeti alkalmazhatóságának megvitatása, valamint azok pilot projektként történő támogathatóságának megvizsgálása;
  • a potenciális támogatást igénylők igényeinek felmérése és egyeztetése.

A fenti tematikára tekintettel az ülésen elsősorban a támogatandó célkitűzésekkel érintett, szakterületen kompetens munkatárs(ak) részvételére számítunk.

Az ülés helyszíne: Belügyminisztérium, 129. tárgyaló

Az ülés időpontja: 2023. március 28-án 9:30-11:30 óra.

Kérjük, hogy a Belügyminisztérium épületébe történő zavartalan beléptetés érdekében az Önök szervezete által kijelölt valamennyi munkatárs 2023. március 27-én 12 óráig jelezze részvételét az alábbi linken:

http://bmevents.gov.hu/hu/content/szakpolitikai-f%C3%B3rum-have-plusz-13...

Tisztelettel:

Irányító Hatóság