Időközi Értékelő Jelentés Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

A csatolmányban található a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó, külső értékelő által készített, angol nyelvű Időközi Értékelő Jelentés.

CsatolmányMéret
Evaluation report_AMIF319.59 KB

Felhívás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. január 31-én 12.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével az mmia@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_MMIA_2018127 KB

Tájékoztatás tanulmányúton való részvételi lehetőségről

A csatolmányban megtalálható az MMIA forrásainak terhére támogatott, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által megvalósuló "Migránsok a városban: helyi integrációs szolgáltatások fejlesztése Budapesten" című projekt keretében megvalósuló tanulmányúton való részvételre vonatkozó pályázati felhívás.

CsatolmányMéret
IOM_pályázatifelhívás_tanulmányút656.58 KB

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárások ellenőrzését többek között a csatolmányok között elérhető frissített dokumentumlista alapján végzi.

A honlapra feltöltött EXCEL formátumú (köz)beszerzési checklist táblázat 4 munkalapból áll. Az első munkalapot az előzetes ellenőrzéshez kell kitölteni, illetve az abban felsorolt dokumentumokat az FH-nak megküldeni. A második munkalap szól a döntést megelőző ellenőrzésről (szabályossági ellenőrzés). A harmadikat a dokumentáció utólagos ellenőrzésekor, a negyediket pedig az ÁSZF 20.2.6. szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésekor szükséges benyújtani.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és aláírva meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
(köz)beszerzési checklist.xls88.5 KB

Állásfoglalás - a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekhez kapcsolódó egyes jogértelmezési kérdésekről és az előzetes támogathatósági nyilatkozatról

Tisztelt Kedvezményezett!

A védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos joggyakorlatban felmerült értelmezési problémákra tekintettel, a 2014-2020 időszakra létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (együtt: Belügyi Alapok) európai uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó FH állásfoglalás került kibocsátásra 2017. 04. 28-án, amely elérhető a csatolmányok között.

Amennyiben a kedvezményezett Vbt. szerinti beszerzési eljárást kíván megindítani, vagy  Országgyűlés általi mentesítésére irányuló eljárást kíván igénybe venni, úgy ehhez köteles a Felelős Hatóság támogathatósági nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
FH allasfoglalas_vedelmi_biztonsagi_beszerzesek.pdf570.54 KB
Előzetes támogathatósági nyilatkozat iránti kérelem.docx22.69 KB

Módosult a Belügyi Alapok keretében lefolytatni tervezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzések előírásai

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. december 13-ai hatállyal módosult a Beszerzési segédlet a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó beszerzésekhez. A segédlet elérhető a Csatolmányok között.

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB

Felhívás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2016. október 20-án 12.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével az mmia@bm.gov.hu e-mail címre.

Projektek megvalósítását érintő változások kezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a projektek megvalósítását érintő változások kezelése a Felelős Hatóság által kezelt elektronikus monitoring és információs rendszerben fog történni.

A projektre vonatkozó, a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletét képező ÁSZF 7. és 12. pontjaiban rögzített változások – Felelős Hatóság részére történő – bejelentése, módosítások kezdeményezése kizárólag a csatolmányok között megtalálható formanyomtatványok által történhet.

A Kedvezményezetteknek minden esetben a mellékelt dokumentumot kell kitölteniük, amelynek tartalma alapján a Felelős Hatóság határozza meg, hogy az adott esetet változás-bejelentésként vagy szerződés módosításként kezel.

A fent hivatkozott elektronikus monitoring és információs rendszer kialakításáig, a közzétett dokumentum – a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával, pecséttel ellátva – beszkennelve az mmia@bm.gov.hu  vagy a bba@bm.gov.hu e-mail címre - személyesen, vagy postai úton nyújtható be.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Módosítási igény_MMIA.doc223 KB

Határidő módosulás - Projekt előrehaladási jelentés

Hirdetmény

A Felelős Hatóság azon projektek esetében, amelyeknél az első projekt előrehaladási jelentések benyújtása a Támogatási Szerződés 10. pontja szerint 2016 júniusban vagy 2016 júliusban esedékes - tekintettel arra, hogy a monitoring és információs rendszer működése nem teszi lehetővé a jelentések benyújtását - a határidőt meghosszabbítja.

A módosított határidőről a kedvezményezetteket a Felelős Hatóság a probléma elhárítását követően értesíti.