Tájékoztatás az Európai Bizottság által közzétett pályázati lehetőségről, MMIA (2020.10.16.)

Az Európai Bizottság 2020.10.15-én mintegy 32,7 millió EUR összegben, az MMIA keretében az alábbi témakörökben tett közzé pályázati felhívást:

  •          Local integration strategies
  •          Reducing obstacles for migrants to access services
  •          Promoting migrants participation in integration policies
  •          Complementary pathways
  •          Victims of trafficking in human beings
  •          Migrant children transition to adulthood

Pályázatokat az alábbi linkre kattintva 2021.02.16-ig lehet beküldeni.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/op...

MMIA Felelős Hatósága

 

A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok, segédletek

A projektmegvalósítás során használandó formanyomtatványok és segédletek elérhetőek a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Osszesítők_MMIA_.xls52.5 KB
Szakmai_PEJ_előadás6.82 MB
Pénzügyi PEJ_előadás6.71 MB
Indikátorütemezés_MMIA.doc127.5 KB
GANTT diagramm_MMIA.doc131.5 KB
Első támogatási előleg kifizetési igénylés_MMIA_.doc100 KB
Belyegzö_64x26mm.pdf127.27 KB
Belyegzö_64x26mm_v2.pdf96.82 KB
Beszerzési segédlet minták.docx125.27 KB
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB
Zárójelentés_MMIA.doc186.5 KB
Záró pénzügyi kimutatás_minta.xlsx17.59 KB
Első kiegészítő támogatási előleg kifizetési igénylés MMIA.docx32.73 KB
Második_harmadik támogatási előleg kifizetési igénylés_MMIA.doc60 KB
Módosítási igénybejelentő_minta.doc312 KB
BAMIR Igénylőlap_kedvezményezett_v5.doc141.5 KB
BAMIR rögziteshez utmutato.docx17.17 KB
Kitöltési Útmutató - BAMIR Igénylőlap.pdf282.91 KB
Beszerzési segédlet_3_verzió_jóváhagyott 17.05.17..pdf2.15 MB
Koltsegeket alatamaszto dokumentumok_ segedlet_BA_20170623365.13 KB
ASZF_20170804.pdf404.16 KB
TSz_minta 20170804.pdf286.28 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához_20181008435.92 KB
Tájékoztató projektzáráshoz550.84 KB
Beszerzési Útmutató_4. verzió_201906212.08 MB
Arculati Útmutató_20190624982.74 KB
Tájékoztató projektzáráshoz_v3_20191120460.71 KB
Alátámasztó dokumentumok_segédlet_v3.0.pdf371.58 KB
Fenntartási jelentés_minta_MK_8.docx533.57 KB
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB
TÁJÉKOZTATÓ TSz új 6. melléklet 2020.07.07.279.93 KB
Tájékoztató a projektek lezárásához v.4._2020.07.31.747.33 KB
Tájékoztató projekt előrehaladási jelentés benyújtásához v2_20201005983.4 KB

FH állásfoglalás - jótállás BA forrásból történő finanszírozása tárgyában

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Belügyi Alapok támogatásaiból megvalósuló projektek esetében 2021. január 1-jét követően megindított (köz)beszerzésekhez kapcsolódóan, a jótállásra az alábbi szabályok alkalmazandók:

1.   A támogatásból kizárólag a beszerzés tárgyára vonatkozó, jogszabály által kötelezően előírt jótállás/szavatossági jog finanszírozható.

2.   A Felelős Hatóság

- a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

- 250 000 forint eladási ár felett három év jótállási igényt finanszírozza támogatásból amennyiben:

a) az adott beszerzési tárgyra külön jogszabály, vagy

b) a központosított közbeszerzésre vonatkozó szabály, illetve központosított közbeszerzés eredményeként megkötött keretmegállapodásban rögzített előírás eltérő rendelkezést nem állapít meg.

3.   A 2. pontban meghatározott időtartamot meghaladó jótállási igényt (többletjótállást) a (köz)beszerzési dokumentumokban, kapcsolódó szolgáltatásként, a Kedvezményezett saját költségvetése terhére határozhatja meg oly módon, hogy a megvásárolni kívánt többletjótállást az ajánlatkérésben külön szerepelteti, illetve annak ellenértékét a pénzügyi ajánlatban külön költségsoron tünteti fel. Ily módon elkülöníthető a támogatásból és a Kedvezményezett saját forrásából finanszírozandó tételek összege.

4.   A jótállás (illetve többletjótállás vállalása) az eljárás során külön értékelési szempontként nem szerepeltethető.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

Időközi Értékelő Jelentés Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

A csatolmányban található a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra vonatkozó, külső értékelő által készített, angol nyelvű Időközi Értékelő Jelentés.

CsatolmányMéret
Evaluation report_AMIF319.59 KB

Felhívás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. január 31-én 12.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével az mmia@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_MMIA_2018127 KB

Tájékoztatás tanulmányúton való részvételi lehetőségről

A csatolmányban megtalálható az MMIA forrásainak terhére támogatott, a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) által megvalósuló "Migránsok a városban: helyi integrációs szolgáltatások fejlesztése Budapesten" című projekt keretében megvalósuló tanulmányúton való részvételre vonatkozó pályázati felhívás.

CsatolmányMéret
IOM_pályázatifelhívás_tanulmányút656.58 KB

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 20.2.5. pont c) alpontja szerint: „A Felelős Hatóság az egyes ellenőrzések kezdeményezésekor, illetve a döntést követő eljárási cselekményekről való tájékoztatás során benyújtandó dokumentumok körét meghatározó ellenőrzési listát (továbbiakban: checklist) tesz közzé.” Tájékoztatjuk  Önöket arról, hogy az online felületen közzétett cheklist tartalma aktualizálásra került, ezért kérjük, hogy 2020. június 1-jétól az újonnan feltöltésre került dokumentum kitöltésével kezdeményezzék az ÁSZF 20.2.2. pont szerinti ellenőrzéseket.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és aláírva meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a Tájékoztatóban foglaltak szerint a  BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Közbeszerzési checklist 202006-tol.xls123 KB
Tájékoztató az ellenőrzések kezdeményezéséről és a BAMIR faksz funkció_20200701.pdf194.32 KB
BAMIR Igénylőlap_FAKSZ.doc159 KB

Állásfoglalás - a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekhez kapcsolódó egyes jogértelmezési kérdésekről és az előzetes támogathatósági nyilatkozatról

Tisztelt Kedvezményezett!

A védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos joggyakorlatban felmerült értelmezési problémákra tekintettel, a 2014-2020 időszakra létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (együtt: Belügyi Alapok) európai uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó FH állásfoglalás került kibocsátásra 2017. 04. 28-án, amely elérhető a csatolmányok között.

Amennyiben a kedvezményezett Vbt. szerinti beszerzési eljárást kíván megindítani, vagy  Országgyűlés általi mentesítésére irányuló eljárást kíván igénybe venni, úgy ehhez köteles a Felelős Hatóság támogathatósági nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
FH allasfoglalas_vedelmi_biztonsagi_beszerzesek.pdf570.54 KB
Előzetes támogathatósági nyilatkozat iránti kérelem.docx22.69 KB

Módosult a Belügyi Alapok keretében lefolytatni tervezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzések előírásai

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. december 13-ai hatállyal módosult a Beszerzési segédlet a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó beszerzésekhez. A segédlet elérhető a Csatolmányok között.

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB

Felhívás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2016. október 20-án 12.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével az mmia@bm.gov.hu e-mail címre.