Jogszabályok

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap – uniós jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU Rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról;
 • az Európai Parlament és a Tanács 516/2014/EU Rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az 575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről;
 • A Bizottság 1042/2014/EU felhatalmazáson alapuló Rendelete (2014. július 25.) az 514/2014/EU rendeletnek a felelős hatóságok kijelölése, azoknak az irányítás és kontroll területére vonatkozó feladatai, valamint az ellenőrző hatóságok jogállása és kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről;
 • A Bizottság 1048/2014/EU felhatalmazáson alapuló Rendelete (2014. július 30.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a nyilvánosság tájékoztatására és a nyilvánosságra hozatalra, valamint a kedvezményezettek tájékoztatására szolgáló intézkedések megállapításáról;
 • A Bizottság 1049/2014/EU végrehajtási Rendelete (2014. július 30.) a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali intézkedések technikai jellemzőiről;
 • a Tanács 2003/9/EK irányelve a menedékkérők befogadása minimumszabályainak megállapításáról (2015.07.19-ig hatályos);
 • 2013/33/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv a nemzetközi védelmet kérelmezők befogadására vonatkozó szabályok megállapításáról (2015.07.20-tól hatályos);
 • a Tanács 2005/85/EK irányelve a menekültstátusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljárások minimumszabályairól (2015.07.19-ig hatályos);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (2015.07.20-tól hatályos);
 • az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról;
 • a Tanács 2004/83/EK irányelve (2004. április 29.) a harmadik országok állampolgárainak, illetve a hontalan személyeknek menekültként vagy a más okból nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésének feltételeiről és az e státuszok tartalmára vonatkozó minimumszabályokról;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2008/115/EK irányelve (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról;
 • Európai Bizottság C(2015) 1680 számú határozata (2015. március 19.) a Magyarországon a 2014-2020-as időszakban megvalósuló nemzeti programnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból nyújtott támogatás vonatkozásában történő jóváhagyásáról.

 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap – hazai jogszabályok

A pályázati kiírások tekintetében:

A támogatási kérelmek tervezése és kivitelezése tekintetében:

A szakterületet érintően: