Konferencia a bűnügyi/rendészeti szervek részére

A Belügyminisztérium 2018. október 10-én konferenciát szervezett a bel- és igazságügyi területet érintő uniós informatikai rendszerek fejlesztéséhez és interoperabilitásához kapcsolódó 2018 és 2023 között végrahajtandó hazai feladatokról bűnügyi/rendészeti szervek részére.

A rendezvényen elhangzott előadások anyagait megtalálják a csatolmányok között.

CsatolmányMéret
Interop_jogharm_181010.pptx120.41 KB
Interoperabilitas prezentáció konf.pptx3.24 MB
ECRIS_TCN.pptx107.19 KB
EES ORFK HAFO.ppt8.26 MB
Eurodac II BM.pptx4.87 MB
intop budget.pptx410.8 KB
KKM VIS Interop.ppt1.57 MB
SIS II újdonságai_2018.10.10.pptx644.87 KB
TIBEK ETIAS.pdf13.33 MB
VIS-VIS Mail BMH Interop.ppt677.5 KB
TKFO.pptx6.59 MB

Időközi Értékelő Jelentés Belső Biztonsági Alap

A csatolmányban található a Belső Biztonsági Alapra vonatkozó, külső értékelő által készített, angol nyelvű Időközi Értékelő Jelentés.

CsatolmányMéret
Evaluation report_ISF756.45 KB

BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyaga (2018.07.17.)

Tisztelt Pályázók!

A Felelős Hatóság által 2018.07.17-én megrendezett BBA Pályázói Tájékoztató Napon elhangzott előadások anyagát a csatolt fájlok között találják.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Alapvető Információk (2018.07.17.)724.77 KB
Beszerzések előkészítése (2018.07.17.)850.89 KB
Költségvetés tervezése (2018.07.17.)867.08 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek (2018.07.17.)717.12 KB
Szakmai célkitűzések, tevékenységek - határok (2018.07.17.)645.91 KB

Európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) kapcsolódó jogszabályainak véleményezése

Tisztelt Címzettek!

Az Európai Bizottság véleményezés céljából megküldte az európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) bevezetése érdekében módosítás alatt lévő a „Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete” jogszabály tervezetét.

Kérjük, amennyiben a jogszabálytervezetet illetően észrevételük van, azt 2018. június 1. napjáig jelezze a Belügyminisztérium részére, illetve rövid úton a bba@bm.gov.hu címre is küldjék meg. 

BBA Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Annex_draft Delegated Act supplementing Reg (EU) No 515-2014.pdf329.84 KB

Pályázati lehetőség - BBA Határok - FRONTEX eszközök beszerzése

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk a Belső Biztonsági Alap részét képező Külső Határok és Vízumügyben potenciális pályázóként érintett szervezetek képviselőit, hogy az Európai Unió Bizottsága a Belső Biztonsági Alap határigazgatás területén további források allokálásáról döntött a tagállamok számára, amelynek köszönhetően össztagállami szinten elkülönített összeggel, specifikus intézkedések keretében 123,6 millió eurót (közel 3,93 mrd Ft ) fordít Frontex eszközökre.

Ez az összeg tagállami vállalást követően kerül szétosztásra, és minden tagállam igényt nyújthat be rá.

A pályázatok beadási határideje: 2018. június 22.

 

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 4.pdf237.42 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 5.pdf241.13 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Note to MS and 3 first annexes.pdf349.32 KB

Módosul a 2018. április 26-i pályázati tájékoztató nap időpontja

FIGYELEM!           

A Belső Biztonsági Alap 2017-2018. évi Munkaprogramjának 2018. április 09-én megjelent pályázati kiírásai kapcsán értesítjük, hogy a 2018. április 26-ára tervezett pályázói tájékoztató egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Az új időpontról és a tájékoztatón történő részvételi regisztrációs lehetőségről a későbbiekben a honlapon tájékoztatást nyújtunk.

Felhívás a Belső Biztonsági Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Belső Biztonsági Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. február 2-án 14.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével a  bba@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Felhívás MB civilek 2018_BBA.pdf390.63 KB
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_BBA_2018.doc111.5 KB

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárások ellenőrzését többek között a csatolmányok között elérhető frissített dokumentumlista alapján végzi.

A honlapra feltöltött EXCEL formátumú (köz)beszerzési checklist táblázat 4 munkalapból áll. Az első munkalapot az előzetes ellenőrzéshez kell kitölteni, illetve az abban felsorolt dokumentumokat az FH-nak megküldeni. A második munkalap szól a döntést megelőző ellenőrzésről (szabályossági ellenőrzés). A harmadikat a dokumentáció utólagos ellenőrzésekor, a negyediket pedig az ÁSZF 20.2.6. szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítésekor szükséges benyújtani.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és aláírva meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
(köz)beszerzési checklist.xls88.5 KB

Állásfoglalás - a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekhez kapcsolódó egyes jogértelmezési kérdésekről és az előzetes támogathatósági nyilatkozatról

Tisztelt Kedvezményezett!

A védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos joggyakorlatban felmerült értelmezési problémákra tekintettel, a 2014-2020 időszakra létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (együtt: Belügyi Alapok) európai uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó FH állásfoglalás került kibocsátásra 2017. 04. 28-án, amely elérhető a csatolmányok között.

Amennyiben a kedvezményezett Vbt. szerinti beszerzési eljárást kíván megindítani, vagy  Országgyűlés általi mentesítésére irányuló eljárást kíván igénybe venni, úgy ehhez köteles a Felelős Hatóság támogathatósági nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
FH allasfoglalas_vedelmi_biztonsagi_beszerzesek.pdf570.54 KB
Előzetes támogathatósági nyilatkozat iránti kérelem.docx22.69 KB