Meghívó előzetes piaci konzultációra

Kedd, február 28, 2023

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 28. § (4) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárás megindítása előtt az ajánlatkérő független szakértőkkel, hatóságokkal, illetve piaci résztvevőkkel előzetes piaci konzultációkat folytathat a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a Gazdasági Szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében.

A Belügyminisztérium (1051 Budapest, József A. u. 2-4.) mint Ajánlatkérő a közeljövőben megindítani tervezett „Projektmenedzserek továbbképzése" tárgyú közbeszerzés tekintetében előzetes piaci konzultációt kíván tartani az alábbiak szerint.

1. Az Ajánlatkérő adatai

Hivatalos név: Belügyminisztérium

Postai cím: 1051 Budapest, József A. u. 2-4.

Kapcsolattartó neve: Kiss Boglárka

Telefon: +36 (1) 441-1689

E-mail: boglarka.kiss(kukac)bm.gov.hu

2. A tervezett beszerzés tárgya

„Projektmenedzserek továbbképzése" szolgáltatás megrendelése.

A közeljövőben megindítandó közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek a feladata a Belügyi Alapokból finanszírozott európai uniós projektek menedzseléséhez szükséges, elméleti és gyakorlati képzések megtartása.

A részletes feladatleírás a csatolmányok között található.

A szerződés típusa: Vállalkozási keretszerződés

3. A konzultáció célja

  • Ajánlatkérő közbeszerzésének előkészítése, a piaci lehetőségek felmérése,
  • valamint a lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás becsült értékének megállapítása céljából az indikatív ajánlatkérést megalapozó végleges műszaki leírás és szerződéstervezet előkészítése.

Ajánlatkérő különösen (de nem kizárólagosan) a műszaki leírás követelményeiről, a beszerzési igény műszaki megvalósíthatóságának módjáról és a szerződéses feltételekről kíván konzultálni.

Minden a konzultáción résztvevő Gazdasági Szereplő kérdéseket intézhet és javaslatokat tehet a műszaki tartalom racionalizálása, pontosítása körében.

4. A konzultáció időpontja, helyszíne és menete

A konzultáció időpontja: 2023.03.10., 10:00

A konzultáció helyszíne: 1051 Belügyminisztérium, József Attila u. 2-4.

Ajánlatkérő tájékoztatja a Gazdasági Szereplőket, hogy az előzetes piaci konzultáción történő részvétel regisztrációhoz kötött. A konzultáción kizárólag a közvetlenül megkeresett, illetve az érdeklődésüket a megjelölt határidő lejártáig jelző, regisztrált személyek (szervezet megnevezése, levelezési címe, e-mail címe, résztvevő neve, azonosító okiratának típusa és száma, telefonszáma, e-mail címe) vehetnek részt. Regisztrálni legkésőbb 2023.03.07. napján 14:00 óráig a http://bmevents.gov.hu/hu/content/megh%C3%ADv%C3%B3-el%C5%91zetes-piaci-... linken található regisztrációs adatlap kitöltésével lehetséges.

Felhívjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a Belügyminisztériumban beléptető rendszer működik, a beléptetés személyazonosítást követően lehetséges. A Belügyminisztérium épületébe adatrögzítésre alkalmas eszköz nem hozható be, az ilyen eszközöket a beléptetéskor le kell adni.

A beléptetés a Belügyminisztérium József Attila utcai főbejáratánál történik.

Ajánlatkérő a Gazdasági Szereplőkkel egy időpontban kíván közös konzultációt tartani. Az Ajánlatkérő előzetes szándékai szerint egy konzultációs fordulót kíván tartani, de fenntartja magának a jogot, hogy a szükség esetén újabb konzultációs forduló(ka)t tartson.

Az újabb konzultációs forduló(k) megtartásáról az Ajánlatkérő egyrészt a részvételi szándékukat jelző Gazdasági Szereplőket közvetlenül értesíteni fogja, másrészt az esetleges újabb fordul(ók)ról a honlapján közleményt fog közzétenni.

A piaci konzultációról jegyzőkönyv készül, amelyeket a konzultációt követően a meghívó közzétételével azonos felületen közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan bárki számára elérhetővé tesz Ajánlatkérő, továbbá közvetlenül is megküldi a konzultáción résztvevőknek.

5. Egyéb információk

Ajánlatkérő tevékenységi köréről részletes tájékoztatást nyújt a http://belugyialapok.hu/alapok/ címről megnyitható honlap.

Az előzetes piaci konzultációra jelentkezők a műszaki leírással és a szerződés tervezettel kapcsolatos észrevételeiket 2023. március 7-ig küldhetik meg a btfo@bm.gov.hu elektronikus levélcímre.

A Kbt. 25. § (7) bekezdés b) pontja alapján az előzetes piaci konzultáción való részvétel nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és a résztvevő szervezetek/személyek tekintetében nem keletkeztet összeférhetetlenséget.

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy adott esetben a konzultáció során a résztvevő Gazdasági Szereplők részéről felvetett kérdésekre, indítványokra ne válaszoljon, illetve semmilyen mértékben ne reagáljon.

Az Ajánlatkérő nem köteles a konzultáció során bárki részéről bármikor elhangzottakat bármilyen mértékben figyelembe venni, vagy teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatja azokat a közbeszerzési eljárás végleges dokumentumainak készítése során.

Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy a konzultáción tilos ajánlatot tenni.

Részvételükre feltétlenül számítunk!

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
PM_tovabbkepzes_Muszaki_leiras_tervezete.pdf256.88 KB
PM_tovabbkepzes_Vállalkozasi_keretszerzodes_tervezete.pdf591.83 KB
PM_tovabbkepzes_Az_elozetes_piaci_konzultaciohoz_kapcsolodo_kerdesek.pdf121.34 KB
PM_tovabbkepzes_Emlekezteto_elozetes_piaci_konzultaciorol.pdf320.06 KB