Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, 5. körös pályáztatás - 2017.12.08.

Év bontás: 
nyílt 5. kör

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk, hogy a mai nap folyamán megjelentek a Menekültügyi Migrációs és Integrációs Alap 2017-2018. évi Munkaprogramjának harmadik pályázati kiírásai .

A 2017-2018. évi munkaprogram keretén belül ebben a körben az alábbi 22 intézkedés került meghirdetésre:

MMIA-1.1.1: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre 

MMIA-1.1.4: A kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak gyermekvédelmi intézményekben történő elhelyezésének, illetve köznevelési intézményekben történő integrációjának továbbfejlesztése, a gyermekvédelmi intézmények férőhelyének bővítése

MMIA-1.1.6: A menekültügyi és bírósági eljárásokban, valamint a menekültek ellátásában közreműködő szakemberek szisztematikus, célzott, folyamatos képzése 

MMIA-1.1.7: Jogi segítségnyújtás az eljárás minden szakaszában 

MMIA-1.1.9: Informatikai rendszerek fejlesztése 

MMIA-1.1.10: A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő támogató szolgáltatások biztosítása a tranzit zónákban különös tekintettel a sérülékeny csoportba tartozó személyekre 

MMIA-1.2.2: Az ország-információs szolgáltatás bővítése és fejlesztése 

MMIA-1.2.3: Minőségbiztosítással az eljárások színvonalának emelése, illetve a hatósági eljárások transzparenciáját biztosító mechanizmusok beépítése 

MMIA-2.2.2: Migráns hátterű gyermekek óvodai, iskolai beilleszkedését célzó programok, a tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanítástanulási módszerek, tananyagok kidolgozása, fejlesztése és fenntartható működtetése, valamint szakmai fórumok működtetése 

MMIA-2.2.8: A nemzetközi védelmet élvező személyek önállóvá válása érdekében a lakhatáshoz való hozzájutás megkönnyítését célzó programok kidolgozása és működtetése 

MMIA-2.2.15: Kiegészítő szolgáltatások nyújtása annak érdekében, hogy a nemzetközi védelemben részesülők könnyebben eligazodjanak a magyarországi ellátórendszerekben, élni tudjanak jogosultságaikkal 

MMIA-2.3.3: A munkájuk során a harmadik országbeli állampolgárokkal esetenként vagy rendszeresen kapcsolatba kerülő szakemberek szisztematikus képzése és készségfejlesztése 

MMIA-2.3.4: A nemzetközi védelmet élvező kísérő nélküli kiskorúak, utógondozói ellátottak és fiatal felnőtt utógondozottak védelmének fokozása és társadalmi integrációjának, önálló életkezdésének segítése az érintett intézményrendszer kapacitás-fejlesztésével 

MMIA-3.1.2: A fogvatartás hátrányainak enyhítését célzó szolgáltatások – pszicho-szociális és jogi segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás, az indulást megelőző reintegrációs asszisztencia – működtetése az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizetben és közösségi szálláson 

MMIA-3.1.4: Az idegenrendészeti eljárásban, az idegenrendészeti őrizet végrehajtásában, valamint a kitoloncolások monitorozásában érintett szakemberek, illetve a közösségi szálláson dolgozók képzése 

MMIA-3.1.5: A kitoloncolások végrehajtásának monitorozása 

MMIA-3.2.1: Önkéntes hazatérési programok, valamint reintegrációs programok megvalósítása a fenntartható visszatérés érdekében 

MMIA-3.2.2: Kitoloncolások szervezésében nyújtott segítség, szükség esetén nemzeti charterjáratok indítása 

MMIA-3.3.1: A migrációs adatbázisok, statisztikai rendszerek fejlesztése 

MMIA-3.3.3: Az idegenrendészeti eljárást segítő egészségügyi, pszichológiai szakmai eljárásrend kidolgozása 

MMIA-3.3.5: Közös és egységes tagállami fellépés a migrációt kibocsátó államok irányába az állampolgáraik hazajuttatását lehetővé tevő adminisztratív feltételek biztosítása érdekében 

MMIA-3.3.6: Visszatérési politikák, eljárások fejlesztését megalapozó kutatások végrehajtása 

 

A támogatási kérelmek összeállításának segítése érdekében a Felelős Hatóság a projektek kidolgozásának időszaka alatt 2017. december 14-én pályázói tájékoztató napot tart, amelyre jelentkezni legkésőbb 2017. december  12-én 14.00 óráig lehetséges a  erre a linkre kattintva történő regiztrációval:

http://bmevents.gov.hu/hu/content/menek%C3%BClt%C3%BCgyi-migr%C3%A1ci%C3...

A pályázati kitöltő program 2017. december 20-tól lesz elérhető a https://eptk.fair.gov.hu weboldalon keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásának legkésőbbi határideje 2018. február 15. 12.00 óra.

A projektek megvalósítása tervezett kezdetének dátuma nem lehet korábbi, mint 2018. július 01. 

A pályázó a pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos szakmai jellegű tisztázó kérdéseit legkésőbb 2018. február 8-ig küldheti meg az mmia@bm.gov.hu címre. A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2018. február  12-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján (www.belugyialapok.hu). Telefonon keresztül tájékoztatás nem nyújtható.

Az egységes elektronikus pályázati rendszer működésével, hibajelzésekkel kapcsolatban segítséget az elektronikus pályázati rendszer ügyfélszolgálata nyújt, amely a kitöltő program felületéről érhető el.

MMIA Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
MMIA-1.1.1/5_kiírás1.37 MB
MMIA-1.1.4/5_kiírás1.21 MB
MMIA-1.1.6/5_kiírás1.2 MB
MMIA-1.1.7/5_kiírás1.2 MB
MMIA-1.1.9/5_kiírás1.2 MB
MMIA-1.2.2/5_kiírás1.2 MB
MMIA-1.2.3/5_kiírás1.2 MB
MMIA-2.2.2/5_kiírás1.3 MB
MMIA-2.2.8/5_kiírás1.2 MB
MMIA-2.2.15/5_kiírás1.29 MB
MMIA-2.3.3/5_kiírás1.2 MB
MMIA-2.3.4/5_kiírás1.2 MB
MMIA-3.1.2/5_kiírás1.21 MB
MMIA-3.1.4/5_kiírás1.29 MB
MMIA-3.1.5/5_kiírás1.29 MB
MMIA-3.2.1/5_kiírás1.2 MB
MMIA-1.1.10/5_kiírás1.3 MB
MMIA-3.2.2/5_kiírás1.32 MB
MMIA-3.3.1/5_kiírás1.2 MB
MMIA-3.3.3/5_kiírás1.2 MB
MMIA-3.3.5/5_kiírás1.2 MB
MMIA-3.3.6/5_kiírás1.2 MB
Támogatási_kérelem_adatlapja_MMIA_2017dec454.5 KB
Gantt_diagram_minta_havi bontas_MMIA_2017dec13.95 KB
TSz_minta_20170804tőlhatalyos278.25 KB
ÁSZF_minta_20170804tőlhatalyos384.92 KB
Konzorciumi megállapodás MINTA támogatási kérelem benyújtásához_MMIA_2017dec30.28 KB
Kitoltesi_utmutato_MMIA_2017_12591.4 KB
Beszerzési segédlet 17.05.16.2.15 MB
Konzorciumi megállapodás MINTA TSz megkötéséhez_20171052.61 KB
Műszaki paraméterek_mellléklet_MMIA_2017dec20.42 KB
KÖLTSEGVETESTERVEZES_segedtabla MMIA_2017dec1.5 MB
Alapvető_információk_MMIA_2017_12_14931.36 KB
Költségvetés_tervezése_MMIA_2017_12_14860.39 KB
Költségvetési segédtábla_1436.7 KB
Költségvetési segédtábla_2442.7 KB
Beszerzések_MMIA_2017_12_14586.58 KB
Kitöltési útmutató_MMIA_2017_12_14890.3 KB
Hirdetmeny_117_indikátor_korrekcio.pdf225.37 KB
Hirdetmeny_1110 tam ig. szervezet korrekcio.pdf214.36 KB
Hirdetmeny 322 tam ig. szervezet korrekcio.pdf212.61 KB
Kérdések és válaszok honlapra 5 kör 20180212167.24 KB