Felhívás a Belső Biztonsági Alap Monitoring Bizottságában való részvételre civil szervezetek számára

A Belügyminisztérium, mint a Belső Biztonsági Alap Felelős Hatósága - a partnerség elvével összhangban - lehetőséget kíván biztosítani az Alap által érintett szakterületen tevékenykedő nem-kormányzati szervezetek részére, hogy közülük az Alapra létrehozott Monitoring Bizottságban egy szervezet képviselője megfigyelőként részt vegyen.

Regisztrálásra  2018. február 2-án 14.00 óráig van lehetőség a csatolt regisztrációs lap kitöltésével  és megküldésével a  bba@bm.gov.hu e-mail címre.

A nyilvános sorsolásra 2018. február 05-én kerül sor, amelyen való részvételről a határidőben regisztrált szervezetek e-mail útján kapnak tájékoztatást.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Felhívás MB civilek 2018_BBA.pdf390.63 KB
Jelentkezési_lap_MB_civilek_sorsolás_BBA_2018.doc111.5 KB

Európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) kapcsolódó jogszabályainak véleményezése

Tisztelt Címzettek!

Az Európai Bizottság véleményezés céljából megküldte az európai határregisztrációs rendszer (Entry Exit System) bevezetése érdekében módosítás alatt lévő a „Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 515/2014/EU rendelete” jogszabály tervezetét.

Kérjük, amennyiben a jogszabálytervezetet illetően észrevételük van, azt 2018. június 1. napjáig jelezze a Belügyminisztérium részére, illetve rövid úton a bba@bm.gov.hu címre is küldjék meg. 

BBA Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Annex_draft Delegated Act supplementing Reg (EU) No 515-2014.pdf329.84 KB

Pályázati lehetőség - BBA Határok - FRONTEX eszközök beszerzése

Tisztelt Címzettek!

Tájékoztatjuk a Belső Biztonsági Alap részét képező Külső Határok és Vízumügyben potenciális pályázóként érintett szervezetek képviselőit, hogy az Európai Unió Bizottsága a Belső Biztonsági Alap határigazgatás területén további források allokálásáról döntött a tagállamok számára, amelynek köszönhetően össztagállami szinten elkülönített összeggel, specifikus intézkedések keretében 123,6 millió eurót (közel 3,93 mrd Ft ) fordít Frontex eszközökre.

Ez az összeg tagállami vállalást követően kerül szétosztásra, és minden tagállam igényt nyújthat be rá.

A pályázatok beadási határideje: 2018. június 22.

 

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 4.pdf237.42 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Annex 5.pdf241.13 KB
06_Ares(2018)2591772_ECBGA plegde launch_Note to MS and 3 first annexes.pdf349.32 KB

Módosul a 2018. április 26-i pályázati tájékoztató nap időpontja

FIGYELEM!           

A Belső Biztonsági Alap 2017-2018. évi Munkaprogramjának 2018. április 09-én megjelent pályázati kiírásai kapcsán értesítjük, hogy a 2018. április 26-ára tervezett pályázói tájékoztató egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

Az új időpontról és a tájékoztatón történő részvételi regisztrációs lehetőségről a későbbiekben a honlapon tájékoztatást nyújtunk.

Dokumentumlista - közbeszerzési eljárások ellenőrzéséhez

Tisztelt Kedvezményezettek!

A Felelős Hatóság a közbeszerzési eljárások ellenőrzését többek között a csatolmányok között elérhető dokumentumlista alapján végzi.

A honlapra feltöltött excel táblázat 3 munkalapból áll. Az első munkalapot az előzetes ellenőrzéshez kell kitölteni, illetve az abban felsorolt dokumentumokat az FH-nak megküldeni. A második munkalap szól a döntést megelőző ellenőrzésről (szabályossági ellenőrzés), a harmadik pedig az ÁSZF 20.2.6. szerinti tájékoztatási kötelezettségről.

A dokumentumlistát minden esetben ki kell tölteni és meg kell küldeni a közbeszerzési eljárások ellenőrzési dokumentációjával egyidejűleg a Felelős Hatóság részére a BAMIR rendszeren keresztül.

Tisztelettel,

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Közbeszerzési checklist.xlsx17.95 KB

Állásfoglalás - a védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekhez kapcsolódó egyes jogértelmezési kérdésekről és az előzetes támogathatósági nyilatkozatról

Tisztelt Kedvezményezett!

A védelmi és biztonsági tárgyú beszerzésekkel kapcsolatos joggyakorlatban felmerült értelmezési problémákra tekintettel, a 2014-2020 időszakra létrehozott Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint a Belső Biztonsági Alap (együtt: Belügyi Alapok) európai uniós forrásokból megvalósuló beszerzésekre vonatkozó FH állásfoglalás került kibocsátásra 2017. 04. 28-án, amely elérhető a csatolmányok között.

Amennyiben a kedvezményezett Vbt. szerinti beszerzési eljárást kíván megindítani, vagy  Országgyűlés általi mentesítésére irányuló eljárást kíván igénybe venni, úgy ehhez köteles a Felelős Hatóság támogathatósági nyilatkozatát előzetesen beszerezni.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
FH allasfoglalas_vedelmi_biztonsagi_beszerzesek.pdf570.54 KB
Előzetes támogathatósági nyilatkozat iránti kérelem.docx22.69 KB

Módosult a Belügyi Alapok keretében lefolytatni tervezett közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a Kbt. kivételi körébe tartozó beszerzések előírásai

Tisztelt Kedvezményezettek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. december 13-ai hatállyal módosult a Beszerzési segédlet a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) kivételi körébe tartozó beszerzésekhez. A segédlet elérhető a Csatolmányok között.

Tisztelettel:

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Beszerzési segédlet 2.verzió.pdf991.08 KB

Projektek megvalósítását érintő változások kezelése

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a projektek megvalósítását érintő változások kezelése a Felelős Hatóság által kezelt elektronikus monitoring és információs rendszerben fog történni.

A projektre vonatkozó, a Támogatási Szerződés 1. számú mellékletét képező ÁSZF 7. és 12. pontjaiban rögzített változások – Felelős Hatóság részére történő – bejelentése, módosítások kezdeményezése kizárólag a csatolmányok között megtalálható formanyomtatványok által történhet.

A Kedvezményezetteknek minden esetben a mellékelt dokumentumot kell kitölteniük, amelynek tartalma alapján a Felelős Hatóság határozza meg, hogy az adott esetet változás-bejelentésként vagy szerződés módosításként kezel.

A fent hivatkozott elektronikus monitoring és információs rendszer kialakításáig, a közzétett dokumentum – a szervezet képviseletére jogosult személy aláírásával, pecséttel ellátva – beszkennelve az mmia@bm.gov.hu  vagy a bba@bm.gov.hu e-mail címre - személyesen, vagy postai úton nyújtható be.

Felelős Hatóság

CsatolmányMéret
Módosítási igény_BBA.doc199.5 KB

Határidő módosulás - Projekt előrehaladási jelentés

Hirdetmény

A Felelős Hatóság azon projektek esetében, amelyeknél az első projekt előrehaladási jelentések benyújtása a Támogatási Szerződés 10. pontja szerint 2016 júniusban vagy 2016 júliusban esedékes - tekintettel arra, hogy a monitoring és információs rendszer működése nem teszi lehetővé a jelentések benyújtását - a határidőt meghosszabbítja.

A módosított határidőről a kedvezményezetteket a Felelős Hatóság a probléma elhárítását követően értesíti.